Kohosen sukuseura ry


:: Kohokohtia lehti
:: Kohosuutisia
:: Valokuvia
:: Yhteystiedot
:: Jäseneksi

KOHOSEN SUVUN VARHAISISTA VAIHEISTA

Ensimmäinen sukumme kantaisä, joka on mainittu Sortavalan kirkonkirjoissa, on vuonna 1697 syntynyt Nils Coho Karmalasta.

On vielä epäselvää, mistä Kohoset ovat Karmalaan tulleet. Kun Laatokan Karjala joutui Stolbovan rauhan jälkeen vuonna 1617 Venäjältä Ruotsille, syntyi vuosikymmeniä kestänyt muuttoliike, jossa alueen ortodoksinen kantaväestö muutti Tverin kuvernementtiin Moskovan ja nykyisen Leningradin puolimaille. Tilalle muutti lännestä uutta väestöä. Mahdollisesti Nils Cohonkin esivanhemmat ovat tulleet tämän muuttoliikkeen mukana.

Sukuseuraamme perustettaessa otettiin suvun kantaisäksi vuonna 1824 Sortavalan maaseurakunnan Karmalan kylän numerossa 14 syntynyt Taneli Petterinpoika Kohonen. Taneli Kohonen oli Nils Cohon pojanpojanpoika.

Taneli Kohosen kotitila sai vuonna 1857 nimekseen Koholahti, ja vuonna 1864 kirjatussa tilan lohkoomistoimituksessahän sai omistukseensa neljänneksen alkutilasta. Muut osat menivät ilmeisesti hänen sisarustensa jälkeläisille, joita asui Karmalassa aina viime sotiin asti.

Myöhemmin Taneli Kohonen osti naapuritilan, Karmala n:o15:n, ja sivutilan Leppäselästä. Karmala 15:n hän myi pojalleen Matille vuonna 1893, joka taas sen liikemiesveljelleen Pekalle 1895. Tila myytiin vuonna 1927 suvun ulkopuolisille. Taneli Kohosen pojista nuorimmat, Juho ja August, saivat asuttavakseen Leppäselän tilan. Muut Taneli Kohosen aikuisikään eläneet lapset siirtyivät joko pois maataloudesta, kuten Taneli Tanelinpoika kauppiaaksi, tai avioituivat muualle, kuten tyttäret Anni Lempinen, Maikki Pietarinen (myöhemmin sukunimeltään Lempeä) ja Judith Kokko.

Sukuseuran perustaminen

Sunnuntai 11.syyskuuta vuonna 1988 oli meille merkittävä päivä. Tuolloin kokoonnuimme Espooseen 29 hengen voimin keskustelemaan mahdollisuudesta perustaa oma yhdistys sukuyhteyttämme vaalimaan. Halusimme näin koota yhteen v. 1824-1894 Sortavalan maalaiskunnan Karmalan kylässä eläneen Daniel Pettrinp. Kohosen ja hänen vaimonsa Maria Petterit. Silvennoisen (1838-1895) eri sukuhaarojen jälkeläiset.

Aune Simpura (o.s. Kohonen) oli laatinut kantavanhemmista lähtien nk. sukupuun. Tämän avulla voitiin kartoittaa suvun elossa olevat jäsenet ja lähettää heille kutsu historialliseen tilaisuuteen.

Kokous päätti yksimielisesti perustaa Kohosen Sukuseura ry-nimisen yhdistyksen, jonka kotipaikka on Helsingin kaupunki. Seuramme tarkoituksena on selvittää Kohosen suvun vaihteita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa. Seuran säännöt hyväksyttiin perustavassa kokouksessa. Kohosen sukuseura merkittiin yhdustysrekisteriin 6.2.1990. Samalla oheiset säännöt saivat viranomaisten vahvistuksen.

Seuran tunnus sekä sen toiminta-ajatus "Pitäkäämme yllä perinteitä, perinteet ylläpitävät meitä !" hyväksyttiin seuran toisessa sukukokouksessa Aulangolla 3.6.1989.